Slovo zakladatele

Věříme, že projekty zaměřené na rozvoj bydlení jsou klíčem ke spokojené budoucnosti. Naším posláním je zhodnotit Vaše investované peníze co nejlépe a zařídit tak mnoha lidem lepší život.

Kdo jsme?

Spojením našich společností vzniká prostor k mnoha investičním příležitostem. Díky našemu přesahu věříme v dostatečnou sílu pro realizaci vlastního dluhopisu, který se má o co opřít. A nejedná se pouze o finanční skupinu složenou z expertů v oboru s mnohaletými zkušenostmi. 

Co vše vědět než začnete investovat

S největší pravděpodobností Vaše peníze ztrácejí na hodnotě. Je to způsobeno současnou situací, kdy se reálná inflace pohybuje v řádů desítek procent. A stále není jisté, kam až se může dostat. Jestli někdo tvrdí, že nákupem jeho dluhopisu porazíte inflaci, tak si dovolíme tvrdit, že neříká pravdu. My tu jsme od toho, abychom udrželi co nejvyšší procento výkonnosti Vašich peněz. Nejčastěji využívanou investicí je Firemní dluhopis. Ten můžeme definovat jako instituci umožňující více investorům společné investování peněz s cílem finančního zisku. Formou pro zajištění je kooperace s bankou a zástava nemovitého majetku. Jedná se většinou o právnickou osobu, která může mít různou právní formu, nejčastěji jde o akciovou společnost nebo společnost s ručením omezeným. Navíc jsme schopni Vám vyplácet peníze měsíčně. To pro Vás znamená jediné, nemusíte na ně čekat rok, dva či více, ale můžete si jich každý měsíc užít, případně znovu investovat.

Proč investovat s námi

První Realizační Fond s.r.o. je ryze česká realitní a investiční skupina zabývající se výkupem nemovitostí či výstavbou developerských projektů na území České republiky, převážně v rámci Moravy.

Výstavby jsou nedostatkovým “zbožím” v oboru realit. Proto do nich investujeme. Pokud chcete bydlet v prostředí, které odpovídá Vašim požadavkům, je důležitá analýza oblasti, ve kterých se projekty realizují.

Disponujeme širokou škálou certifikovaných nezávislých odhadců, kteří nejlépe znají hodnoty daných nemovitostí na trhu realit. Nedílnou součástí ohodnocení je samotná nákladovost projektu, kterou nakupujeme za maximálně 50 % odhadní ceny nemovitosti. Je to z důvodu minimalizace rizika nevýhodné koupě, a tedy i ochránění investice a její následné zhodnocení.

Naše projekty

Naše společnost investuje do těchto projektů

Důležité informace

Pro investory

Parametry dluhopisu

Výše celkového dluhopisu: 1 000 000 euro 

LEI číslo přidělené ČNB: 3157009J5IPA2H1I2463

Hodnota jednoho dluhopisu je 50 000 Kč. Investor může nakoupit libovolný počet dluhopisů. Na základě nákupu je investorovi předán dluhopis v nakoupené hodnotě.

Investor má možnost zvolit ze dvou programu: 

  1. Program je vyplácen ročně s úrokovou sazbou 7 % p.a.
  2. Program je vyplácena měsíčně úrokové sazby 6,5 % p.a.

Poplatek za realizaci: 1 % z jedné emise.

Vaše investice má větší přesah

Myslíte si, že zhodnocujete jen své peníze?

Vaše peníze mají ještě o něco větší přesah, než si myslíte. Společným investováním do PRF vytváříme prostor k bydlení dalším desítkám rodin. Stáváme se tak součástí rozvoje potřebné výstavby v Česku.

Spolupráce postavená na pevných základech

Partneři se kterými spolupracujeme

Časté otázky

Investice je způsob zhodnocení Vašich finančních prostředků.

Investovat doporučujeme každému, komu záleží na uchování hodnoty jeho peněz.

Jedná se o znehodnocení peněz. Pro lepší představu uvádíme zjednodušený příklad: konkrétní výrobek stojí v roce 2022 určitou částku, která Vám pro nákup v roce 2023 již nebude stačit.

Záleží na vybraném programu. Vyplácení peněz lze jednou ročně ve smluvený termín nebo každý měsíc 1/12 smluveného úroku.

Peníze jsou v našem programu uchovány po dobu 4 let. Po té už je jen na Vás, jestli budete v programu dále pokračovat nebo jej ukončíte.

Minimální doba investičního programu jsou 4 roky. V případě spokojenosti můžete investici prodloužit.

Ano, v průběhu emise je povoleno dokupovat další dluhopisy.

Záleží jen na Vás, zda si peníze vyberete nebo budete chtít pokračovat v novém programu.

Společnost PRF je vždy majetkově zainteresována v každém podporovaném projektu. Tím garantujeme naše dluhopisy.

Ano, po předchozí domluvě lze dluhopis přepsat na jinou osobu.

Ano, existují dvě varianty. Dluhopis lze vyplatit dříve po dohodě s PRF nebo odkupem od jiné osoby.

© 2022 – Všechna práva vyhrazena